Questions? +1 (202) 335-3939 Login
Trusted News Since 1995
A service for agriculture industry professionals · Friday, December 6, 2019 · 504,123,467 Articles · 3+ Million Readers

Coiste Páirtithe Leasmhara chun Stráitéas Agraibhia na hÉireann a fhorbairt go dtí 2030 á fhógairt ag Creed agus osclaíonn sé a gcéad chruinniú

D'oscail an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., an chéad chruinniú den Choiste Páirtithe Leasmhara atá chun straitéis Agraibhia na hÉireann a fhorbairt go dtí 2030 agus d'fhógair sé comhdhéanamh an Choiste.

Dúirt an tAire Creed "Ó bunaíodh iad 20 bliain ó shin, go dtí an plean Food Wise 2025 atá ann anois, cinntíodh leis an sraith leanúnach de straitéisí deich mbliana go bhfuil fís stuama, faoi stiúir pháirtithe leasmhara againn chun bonn a chur faoi fhorbairt na hearnála. Léirítear chomh maith agus atá ag éirí leis na straitéisí seo leis an méadú 73% atá tagtha ar onnmhairí agraibhia ó 2009. Cé go bhfuil go leor dúshlán roimh an earnáil tá go leor deiseanna ann chomh maith. Táim cinnte go mbeidh inbhuanaitheacht timpeallachta lena n-áirítear aeráid, bithéagsúlacht agus uisce, ar cheann de na príomhcheisteanna a bheidh á mheas ag an gCoiste. Chomh maith leis sin beidh ár dtionchar ar fud an domhain a leathnú; nuálaíocht; agus iomaíochas ina dtosaíochtaí don tionscal. Tá príomhtháirgeoirí riachtanacha do ghnéithe geilleagracha agus sóisialta na hÉireann; tá sé fós ríthábhachtach go mbeadh siad in ann bia a tháirgeadh ar bhealach inbhuanaithe agus inmharthana ó thaobh na heacnamaíochta é.

Maidir le comhdhéanamh an Choiste, dúirt an tAire Creed, "Is iomaí gné a bhaineann leis an earnáil agraibhia mar sin nuair a bhí mé ag ceapadh na mball, bhí mé ar an eolas go raibh gá ann ionadaíocht mhaith as na réimsí éagsúla san earnáil a chinntiú agus tá ríméad orm gur ghlac an oiread daoine mór le rá le mo chuireadh páirt a ghlacadh sa gCoiste seo.

Duirt Chathaoirleach an Choiste, an tUasal Tom Arnold, "Ó tharla go bhfuil ról fíorthábhachtach ag an earnáil agraibhia in eacnamaíocht na hÉireann, i sochaí na tíre agus b'fhéidir níos tábhachtaí fós, i mbia, sábháilte, cothaitheach agus inbhuanaithe a sholáthar, is mór an onóir dom glacadh le cuireadh an Aire Creed a bheith i mo Chathaoirleach ar an gCoiste seo, agus treo straitéiseach an choiste sna deich mbliana amach romhainn a ullmhú mar chúram orm. Cuirfidh forbairt na Straitéise Agraibhia go dtí 2030 deis ar fáil chun láidreachtaí agus laigí na hearnála a mheas, na bagairtí agus na dúshláin atá roimpi, agus chun cosáin forbairt chuí a shonrú. Táim ag súil le dul i mbun oibre leis an gCoiste ar bhonn chomhoibriú tairbheach.

 

Nóta d'Eagarthóirí

Is mar seo a leanas atá comhdhéanamh an Choiste Páirtithe Leasmhara:

Tom Arnold

Cathaoirleach

Sharon Buckley

Stiúrthóir Tráchtála Grúpa, Musgraves

Laura Burke

Príomhstiúrthóir, EPA

Ailish Byrne

Ceann ar Thalmhaíochta, Banc Uladh

Kieran Calnan

Cathaoirleach, Bord Iascaigh Mhara

Philip Carroll

Cathaoirleach, Tionscal Feola Éireann

Frank Convery

Páirtí Sinsearach, EnvEcon

Thomas Duffy

Uachtarán, Macra na Feirme

Brendan Dunford

Bainisteoir, Clár Bhoirne

Julie Ennis

Úachtarán Tíre, Sodexo Ireland

Paul Finnerty

Comhbhunaitheoir & Cathaoirleach, Yield Lab Europe

Joe Healy

Uachtarán, IFA

Thia Hennessy

Déan & Cathaoirleach Eacnamaíocht Thalamhíocht, UCC

Liam Herlihy

Cathaoirleach, Teagasc

Caroline Keeling

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Keelings

Jerry Long

Uachtarán, ICOS

Oliver Loomes

Cathaoirleach, IBEC Drinks Ireland agus Stiúrthóir Éireann & Cathaoirleach, Diageo

Dan McSweeney

Cathaoirleach, Bord Bia

Pat McCormack

Uachtarán, ICMSA

Tom Moran

Iar-Ard-Rúnaí, DAFM

Brian Murphy

Cathaoirleach, IBEC Forest Industries Ireland agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Balcas

Pat Murphy

Cathaoirleach, Tionscal Déiríochta Éireann agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Kerry Ireland

Larry Murrin

Comhairle Bhia Ullmhaithe do Thomhaltóirí IBEC agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Dawn Farm Foods

Colm O'Donnell

Uachtarán, INHFA

Sean O'Donoghue

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Eagraíocht Iascairí na gCealla Beaga

Dolores O'Riordan

Stiúrthóir, Institiúid Bia agus Sláinte UCD

Terence O'Rourke

Cathaoirleach, Fiontar Éireann

Edmond Phelan

Uachtarán, ICSA

Alice Stanton

Ollamh, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

Siobhán Talbot

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Glanbia

 

Deimhneofar ainmeacha beirt bhall eile a bhíonn ag déanamh ionadaíochta ar dhearcadh timpeallachta agus sábháilteacht bia chomh luath agus is féidir.

Is iad seo na baill nach raibh i ngrianghraif an lae inniu;

Joe Healy

Liam Herlihy

Oliver Loomes

Dan McSweeney

Pat Murphy

Brian Murphy

Sean O’Donoghue

Terence O’Rourke

 

 

CRÍOCH

 

Date Released: 28 November 2019

Powered by EIN Presswire


EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.

Submit your press release